دوری از تو حرامم باد

همه می دانند که دوری از تو روحم را می آزارد


تو خود پروانه ها را به من سپردی که میهمان لحظه های


بی کسی ام باشند


نگاهتترا از چشمم برندار مرا از من نگیر ...


هوای سرد اینجا رو دوست ندارم


مرا عاشقانه در آغوش بگیر که سخت تنهام

/ 0 نظر / 12 بازدید