برای خودم هیچ نمیخواهم

گونه هایت را برای دستهایم میخواهم

پیشانیت را برای لبهایم

خودت را برای زندگیم

می بینی؟

برای خودم هیچ نمی خواهم؟!

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
نیلو

اخی نازی چه وب خوشکلی داری ممنون ازا ین که بهم ادرس دادی گلم[ماچ]