حَقیـــــــقَت تَلـــــــخ اَســــــــت ،
اَمـــــــــا نــــَــــــه بــــــــه تَلــــــــخـــــیِ تَنــــــــهایـــــــی
تَنــــــــهایـــــی ســـَــــخت اَســــــــــت ،
اَمـــــــــا نــــــَـــه بـــــــه ســـــَـــختـــــیِ جـــُــــــנایــــــــی . . .
/ 0 نظر / 9 بازدید