لبخند ، شروع عشق است 

محبت ، باغ عشق است 

ناکامی ، داغ عشق 

چشم ، راز عشق 

وعده ، امتحان عشق 

خاموشی ، درد عشق و رسوایی ، شرمندگی عشق . . .
/ 0 نظر / 9 بازدید