دلتنگتم

"‏... دلــــــــــــــتنــگـم...

دلتنـــــگ کسی کـــــه
گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از
حرکـت ایستـاد...
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...

دلــــــــــــ تنگــــــــــــــــــــ خـود َم. . .

خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام ...
گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم
حالا یک بار از شهر می رویم

یک بار از دیار ... یک بار از یاد ... یک بار از دل ... و یک بار از دست !‏"

/ 1 نظر / 12 بازدید