من خوبم

نترس باز شروع نمیکنم اصلا تمام نشده که بخواهم شروع کنم

همین دلم برایت تنگ شده را هم به تو نمی گویم

تو راحت باش...

من خوبم .... من آرامم......

آخر من قول داده ام که آرام باشم

باورت می شود؟ من خوبم........<

 


/ 0 نظر / 7 بازدید