چه اسان

باختم ترا

چه آسان...!!

به تمام وسوسه ها و شک ها...

به تمام خیالات مسموم نافرجام...

به تمام سایه های تیره ای که

ترسم می داد!!!

تاریکی هول آوری است

دنیای بی تویی!!!!!

/ 0 نظر / 27 بازدید