تو

تو…

کسی که من همیشه دلم برایش تنگ می شود

هیچ کس دلتنگ و ناامید نباشه

دلم برای کسی تنگ است که داشتن چشماش آرزوم بود

ولی جلوی چشمام،چشمای نازشو پر ازخون دیدم

/ 0 نظر / 8 بازدید