شکستن دل من اصلا سخت نیست...

شکستن دل من اصلا سخت نیست...

لحظه ای دیرتر نگاهم کنی

دلم می شکند...

لحظه ای دیرتر صدایم کنی

دلم می شکند...

وقتی بی تفاوت

از کنارم رد می شوی

بی آنکه نگاهم کنی...

گوش هایت را می گیری

بی آنکه صدایم کنی...

روی قامت خودم

خم می شوم

و می شکنم..!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید