سادگی

آدم های ساده را دوست می دارم همان هایی که بدی هیچکس را باور ندارند...

همان هایی که برای همه لبخند می زنند

همان هایی که همیشه هستند 

وبرای همه هستند

 

/ 0 نظر / 9 بازدید