خواهمت

لحظه لحظه دم به دم ساعت به ساعت خواهمت


گرخوشم یا ناخوشم در هردو حالت خواهمت


گر زبانم را به جرم خواستنت بیرون کشند


آن زمان  ای نازنین من با اشاره خواهمت

 
/ 1 نظر / 10 بازدید
بهار

آغشته به تو می شود روحم نفسم بند بند وجودم وقتی در حصار دستانت بوسه باران می شوم