/ 5 نظر / 2 بازدید
رها

و عشق صدای فاصله هاست... صدای فاصله هایی که غرق ابهامند..

هم نفس

[ناراحت] زیبا بود موفق باشی[گل]

محمد علی

سلام... متشکرم....[گل] شما با افتخار لینک شدید....[لبخند][گل]

محمد علی

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم ! و فهمیدم تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه درکش کنم …

لیلی

ای بابا نوبت ما که میشه تو جاده ای هست که در دست تعمیره[ناراحت]