اعتماد

 

پسر به دختر: اعتمادتو به من ثابت کن

همان لحظه دختر خود را لخت و عریان میکند

دختر به پسر :حالا تو اعتمادتو به من ثابت کن

پسر تمام لباسهای دختر را تنش کرد

یادمان باشد وقتی میگوییم تا آخرش هستیم

آخرش بستن کمربندمان نباشد

/ 0 نظر / 11 بازدید