چشم می بندم روی

تمام خاطراتی که با تو دارم

ذهنم خالی خالی است.

دلم اما...
.
.
.

تمام روزنه های فرار را

مسدود کرده

هنوز حبسی در آن!!

/ 0 نظر / 10 بازدید