اتش عشق

عشق را تن پوش جانم می کنی 

چتری از گل سایه بانم می کنی

ای صدای عشق درجان وتنم 

آن سکوت ساکت وتنها منم

من پرواز اندوه چشمان توام

آشنای دل پریشان توام

آتش عشق تو در جان من است

عاشقی صفای درجان من است

/ 0 نظر / 13 بازدید