مهربان بودم

میدانی...

وقتی مهربان باشی آدم ها فکر میکنند که غصه خوردن بلد نیستی"وقتی بخشنده باشی آدم ها فکر میکنند که نبخشیدن بلد نیستی با خودشان میگویند "بیخیال اونکه "

بعدعادت میکنند به غصه دادنت به آزار دادنت و آخر کار هم اگر خیلی هم سخت بگیرندبا خودشان میگویند ناراحت نمیشه یا اینکه  اونکه غمش نیست

بعد تو میمانی و غصه ی شکسته شدن دلت که غصه نادیده گرفته شدن دلت هم به انها اضافه شده

اینگونه است کسانی که دوستشان داری عادت میکنند به رفتنت بدون نگرانی غصه هایت

اصلا هم به خیالشان نمیزنند نکند تو از فشار اینهمه سختی کم طاقت شوی...له شوی ...تمام شوی

باور کن مهربان بودنت کسی را دل زده نمی کند فقط درک نخواهی شد اگر دوستانت همدرد مهربان بودنت نباشند...

/ 1 نظر / 52 بازدید
بهزاد

سلام دوست من. مرسی از حضورت[گل]