عشق من

"عشق "رویاهای من کسیه که :
حتی وقتی مث سگ و گربه به جون هم افتادیم,
شب نذاره از بغلش جم بخورمو بگه:
... آشتی نکردیماااا;
ولی من بدون تو خوابم نمیبره...!!
/ 0 نظر / 11 بازدید